Therapie

Binnen de neo-hypnotherapie worden lichamelijke, emotionele en meditatieve methoden gebruikt om de kinderbeelden uit onze jeugd te onthypnotiseren. Daarbij ligt de nadruk niet zozeer op de emotionele regressie en analyse van de jeugdtrauma’s, maar op het ontdekken en transformeren van de inperkende patronen die ons leven steeds bepalen. Ons lichaam is de opslagplaats van kinderlijke angstpatronen. Om uit deze projecties te komen is het belangrijk om ons meer bewust te worden van wat er ooit is geweest, welke functies deze patronen nu nog hebben, hoe ze ooit werkten en hoe we er mee om kunnen gaan. Op die manier kunnen we ons verleden integreren en een stevige basis voor ons leven opbouwen.

Voor dit ont-hypnotiseringsproces heb ik een aantal methoden op een rijtje gezet.

Ademtherapie

Ademtherapie is een lijfelijke manier om inperkende geboorteprogramma’s te verkennen en los te laten, zodat we intenser durven ademen en leven en onszelf kunnen ervaren als een deel van het grotere Geheel.(Holos).

Lichaamswerk

Verwant aan ademtherapie is lichaamswerk (gebaseerd op het baanbrekende werk van Reich en Lowe). Bij het ervaren van spierspanningen door lichaamsgerichte oefeningen kan de oude psychische pijn waarvoor we ons als kind afgesloten hebben, vrijkomen. Door lichaamswerk wordt het lichaamsbewustzijn bevorderd, de ademhaling verdiept en de vitaliteit versterkt. Je ont-dekt welke verborgen krachtbronnen je lichaam bevat. Lichaamswerk ondersteunt je om de natuurlijke signalen van je lichaam opnieuw te herkennen.

Gestaltdialoog

Gestalt gebruikt de taal van het lichaam en geest om ons bewust te maken van onze innerlijke conflicten, tegenstrijdige stemmen, onbewuste gevoelens en negatieve ervaringen. Ik gebruik binnen neo-hypnotherapie gestalt vooral om onverwerkte gevoelens naar vroegere ouderfiguren te onderzoeken en te integreren. Zo kan de innerlijke verdeeldheid oplossen en groeien naar harmonie van alle delen in je zelf.

NLP

NLP houdt zich expliciet bezig met het veranderen van inperkende overtuigingen, herinneringen en ideeën, die zicht op je levensweg bemoeilijken. NLP laat je ontdekken hoe je de informatie uit de wereld om je heen filtert, hoe je je zintuiglijke ervaringen opslaat, ze verwerkt en vervolgens naar buiten brengt.

Meditatie

Er zijn veel aanwijzingen voor het positieve effect van meditatie. Je kunt denken aan ontspanning en helderheid ten aanzien van de waarneming die bijdraagt tot meer bewustzijn en zelfinzicht. De eerste stap is je heel bewust te worden van je lichaam en je gedachten. En naarmate je bewuster wordt, zal er veel van wat je gewend was te doen, verdwijnen, waarbij je lichaam meer ontspannen raakt en harmonieuzer wordt. En wanneer je lichaam en je denken vrede kennen, merk je dat ze met elkaar in harmonie zijn en dat er een brug geslagen is. Meditatie brengt je terug naar je oorspronkelijke natuur. Binnen neo-hypotherapie schenk ik veel aandacht aan de healing van de gekwetste hartgevoelens. In hartsmeditaties ervaar je hoe bevrijdend het is om op een liefdevolle manier aandacht te schenken aan de kwetsuren rondom je hart.

O’lijf massages

Aanraking is een energetisch contactproces. Door middel van aanraking vloeit er energie van de ene persoon naar de andere. Daarom kan aanraking van handen een helend en ontspannend effect op ons hebben. In mijn sessies kies ik er soms voor om een massage in te zetten.
Daarnaast kan massage ondersteunend zijn bij verschillende fysieke ongemakken.
Om dit in mijn sessies te kunnen inzetten heb ik de opleiding voor klassieke massage, de segmentale massage en de shiatsu massage gevolgd.

Massage kan een belangrijk onderdeel van de lichaamsgerichte en traumatherapie zijn. Het is de tegenhanger van de activiteit waarin je zelf moeite moet doen om resultaten te verkrijgen. Tijdens de massage ontspan je je en kun je genieten van de aanraking en druk van de handen van de masseuse, die de huid en de spieren masseert. Wanneer er echter een gebied van spierspanning wordt aangeraakt kan massage soms pijnlijk zijn.
Massage heeft verschillende doeleinden o.a. het werken met gespannen spieren. Daarnaast werkt massage ontspannend en tevens word je je meer gewaar van je eigen lichaam via de handen van de masseuse die je lichaam aanraakt.

 

Individuele lichaamsgerichte therapie

Bij lichaamsgerichte therapie worden lichamelijke reacties zoals lichaamsgewaarwordingen, taal en onbewuste adempatronen, betrokken in het therapeutische proces. Door bewuster te worden van je fysieke gewaarwordingen en je hierover te kunnen uiten komt energie vrij om de achterliggende emotionele thema’s aan te pakken. Gewaarwordingen zijn er in een oneindige verscheidenheid. Ontvankelijkheid maakt het gemakkelijker om de nuances in je gewaarwordingen op te merken. Fysieke gewaarwordingen hebben een langzamer tempo dan het tempo waarin we leven, in het begin is het belangrijk om geduld te hebben om in het biologische ritme te komen. Zo kunnen lichaam en geest gaan samenwerken. In de therapie werk ik met verschillende methodes uit de neo-hypnotherapie, sjamanisme en traumahealing.

Mensen komen om heel verschillende redenen bij mij. Te denken valt dan aan angst, onzekerheid, depressies, relatiethema’s, zingevingsvragen, arbeidsvragen en het willen leren voelen. In alle gevallen is het doel dat je als persoon jezelf leert kennen en weer de regie in eigen handen krijgt. Dit proces is er een van inzicht en acceptatie wat weer leidt tot meer bewustwording, waardoor je verantwoordelijkheid kan nemen voor en je kan verbinden met je eigen kwaliteiten zonder dat je daarbij jezelf geweld aandoet.